Gemeente Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem is qua oppervlakte de grootste gemeente van Zuid-Limburg en zeker één van de mooiste. De gemeente bestaat uit de dorpskernen Eys, Epen, Gulpen, Mechelen, Nijswiller, Partij/Wittem, Reijmerstok, Slenaken, Wahlwiller en Wijlre. Gulpen-Wittem telt bijna 15.000 inwoners (waarvan 4.250 in Gulpen).

Het dorp Gulpen heeft een regionale functie en een hoog voorzieningenniveau. Een mooi winkelcentrum, een gezellig marktplein met café’s en restaurants, recreatie- en sportfaciliteiten, een busstation met rechtstreekse verbindingen naar o.a. Aken, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en Heerlen. En in Gulpen vindt u de Gulpener Bierbrouwerij, de grootste van de kleine brouwerijen in ons land met een traditie die terug gaat tot 1825.

Op toeristisch gebied neemt Gulpen een bijzondere plaats in, en dat is niet alleen door de ligging in het stroomgebied van de Geul en de Gulp. De Nacht van Gulpen (wandeltocht van 70 km in juni), de Gulpener Bierfeesten (altijd het derde weekend in augustus) en de Hubertus Jaarmarkt (3 november of de eerste zaterdag daarna) zijn geweldige evenementen die veel mensen aantrekken.

Dan het landschap: De Gulpenerberg, de Dolsberg, de riviertjes de Geul en de Gulp. En, in dat landschap, het sprookjesachtige Chateau Neubourg.
Boven op de Gulpenerberg is de stilte, de rust, en het uitzicht … als in een kom, aan alle kanten door heuvels ingesloten, ligt Gulpen.
Gulp en Geul zijn natuurljk heel kenmerkend. De Gulp ontspringt in België, Henri Chapelle, en kronkelt en zoekt haar weg via Slenaken naar Gulpen waar ze in de Geul uitmondt.

Ja, Gulpen-Wittem heeft veel moois te bieden. Niet alleen als het om natuur en landschap  gaat, ook op gebied van kunst en cultuur. Fanfares, harmonieën en zangkoren musiceren op hoog niveau. Er werken en exposeren veel kunstenaars en het hele jaar door is er een reeks van culturele evenementen. Zo zijn er de Kunstroute Gulpen-Wittem, de Poorten van Reijmerstok, de Muziekdagen in Eys, en niet te vergeten de zondagochtendconcerten en exposities die de Stichting Muziek Klassiek Gulpen in De Zwarte Ruiter organiseert. Traditionele evenementen als de bronkprocessie, de schuttersfeesten en carnaval dragen natuurlijk ook bij aan het culturele karakter van Gulpen-Wittem.